เครื่องดนตรี

กีตาร์

Tom Anderson Drop Top
Fender Stratocaster
Godin Acousticaster
Gibson Les Paul Classic 60
Gibson ES 335
Ibanez Pat Metheny
Peavy Vandenberg
Takamine Santa Fe
Takamine Nylon

Lapsteels & Slideguitars
Various ukuleles

กีตาร์แอมป์พลิฟายเออร์ (Guitar amplifiers)

Mesa/Boogie Triaxis
Mesa/Boogie 2:90
Mesa/Boogie 1×12 Cabinets
Fender Hotrod DeVille 2×12
Engl Sovereign 100 2×10
Engl 4×12 Cabinet
Roland Jazz Chorus 2×12
AER Compact 60
Marshall 4×12 Cabinet

…เพื่อการเร่งความดังอย่างไม่มีขีดจำกัดและ เอฟเฟคต์ต่าง ๆ