ติดต่อ

Daniel Schusterbauer

มือถือ: +49 162 6355304

อีเมล: daniel@daniel-schusterbauer.de

นโยบายการให้บริการ

ผู้รับผิดชอบข้อมูล: ดาเนียล ชุสเตอร์เบาเออร์ (Daniel Schusterbauer)

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ: แม้ว่าผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แต่ผู้จัดทำเว็บไซต์ไม่ขอรับรองหรือยืนยันความถูกต้องของเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน  ในกรณีนี้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบความถูกต้องของข้อมูลคือ เจ้าของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกันเท่านั้น

ออกแบบเว็บไซต์: lk-design
สคริปต์: Marijana Prusina
ผลิต: Til Schneider